Projekt E-poslovanje

Prejeli smo sredstva v sklopu Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv operacije: Elektronsko poslovanje Texal

Namen Operacije: Namen javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja.

V okviru operacije, smo izvedli naslednje ukrepe: 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Z izvedbo operacije želimo povečati uspešnost vstopa na tuje trge, povečati prihodke iz tujih trgov ter povečati mednarodno konkurenčnost in prepoznavnost našega podjetja. Rezultati projekta bodo udeležba na showroom-u, nova spletna stran v 2 tujih jezikih, elektronska izmenjava med partnerji, produktno prodajni video v tujem jeziku in povečane kompetence zaposlenih.

Višina sofinanciranja: 28.000,00 €

Povezava na stran evropske kohezijske politike: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Krepitev kompetenc

Prejeli smo sredstva v sklopu Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv operacije: Elektronsko poslovanje Texal

V okviru projektnih aktivnosti se je ekipa podjetja Texal udeležila usposabljanja na temo digitalizacije poslovanja in digitalnega marketinga.

Podjetje 4WEB d.o.o. je izvedlo štiri urno usposabljanje glede uporabe CMS sistema, informiranja o delovanju novih digitalnih rešitev, osnovah SEO optimizacije, uporabi in oglaševanju na družbenih omrežjih, Google oglaševanju in pravnih vidikih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.